Članovi LAG-a “Adrion” polaznici četvrtog ciklusa obrazovnog programa “Natura 2000 i EU fondovi”

Članovi LAG-a “Adrion” polaznici četvrtog ciklusa obrazovnog programa “Natura 2000 i EU fondovi”
Javna ustanova RERA SD za razvoj i koordinaciju Splitsko dalmatinske županije RERA SD tijekom rujna, listopada i studenog 2013. provela je četiri ciklusa edukacija ukupnog trajanja 25 dana.  Edukacije su velikim dijelom proveli stručni predavači, djelatnici JU RERA SD.

Četvrti ciklus obradio je tematiku „NATURA 2000 i EU fondova“ tijekom kojeg su polaznici upoznati s načinom financiranja projekata lociranih na NATURA 2000 područjima. Polaznici su bili članovi LAG-ova s područja Splitsko-dalmatinske županije (Škoji, Adrion, Brač-Šolta i Cetinska krajina), djelatnici JLS i Hrvatskih šuma.

Natura 2000 predstavlja najveću koordiniranu mrežu očuvanja prirode na svijetu.

Više o obrazovnim programima na sljedećem linku http://www.rera.hr/Novosti/tabid/86/articleType/ArticleView/articleId/440/125-polaznika-obrazovano-za-pripremu-i-provedbu-EU-projekata.aspx.