Brošura uspješnih projekata iz područja ruralnog razvoja

Brošura uspješnih projekata iz područja ruralnog razvoja

Europska mreža za ruralni razvoj izdala je u tekućoj 2015. g. brošuru uspješnih projekata ruralnog razvoja. U njoj se ukazuje na mogućnosti u okviru samog fonda i daju se na uvid dobri primjeri. Ima za cilj doprinijeti boljem razumijevanju EU prioriteta za ruralni razvoj i učiniti ih izvedljivijim u praksi. U brošuri se naglašava one projekte iz proteklog razdoblja koji su imali pozitivan učinak na ruralni razvoj, pozitivan učinak na pojedince i zajednice ruralnih područja u programskom razdoblju 2007. – 2013. g., ali i koji doprinose prioritetima ruralnog razvoja za programsko razdoblje 2014. – 2020. g.

Prioriteti ruralnog razvoj za programsko razdoblje 2014. – 2020. g.
•    Protok znanja i informacija
•    Organizacija lanaca hrane
•    Jačanje ekosustava
•    Učinkovitost resursa
•    Ravnomjeran teritorijalan razvoj

Potpunu brošuru možete pronaći u pdf formatu na slijedećem linku; online brošura