LAG Adrion

Koristeći se mogućnostima dostupne tehnologije i na ovaj način aktivnim informiranjem preko naše stranice, kao i u praksi želimo potaknuti povezivanje i umrežavanje. Povezivanje i umrežavanje predstavlja jednu od najvažnijih aktivnosti Lokalnih akcijskih grupa.

Isto tako, cilj nam je promovirati područje Lokalne akcijske grupe „Adrion“, naročito one dijelove ovog područja čije su mogućnosti nedovoljno poznate kao i LEADER pristup koji primjenjujemo u svom radu.

Lokalna akcijska grupa „Adrion“ djeluje na području 3 grada i 16 općina

Ime Lokalne akcijske grupe “Adrion”

„Adrion“ grč. je najstariji poznati naziv za Biokovo, a ujedno podsjeća na i na riječ „Adrias“ kako su Grci nazivali jadransko more. S obzirom, na povezanost podbiokovlja sa morem ne čudi da je i slogan Lokalne akcijske grupe „Adrion“ glasi – Gdje planina ljubi more

Do sada cilj je bio staviti planinu Biokovo u funkciju spajanja a ne razdvajanja užeg područja, a od proširenja i cijele Imotske i Omiške krajine uvažavajući njihove posebnosti u odnosu na prvotno podrućje djelovanja

RURALNO vs. URBANO

U Republici Hrvatskoj je većinom uvriježeno mišljenje po kojem se ruralno područje smatra područjem u kojem je vodeća poljoprivredna djelatnost.

U administrativne se svrhe pak razlika između ruralnih i urbanih područja uzima kao razlika između administrativnih jedinica, pa se općine i manje administrativne jedinice smatraju ruralnim područjem dok se područja gradova smatraju urbanim područjem.

Kada gledamo međunarodno priznate i korištene kriterije, najčešće se koristi kriterij OECD-a po kojem je temelj za određivanje ruralnih i urbanih područja gustoća stanovnika, prema kojem ruralno područje ispod 150 stanovnika/km2.

Na području LAG-a “Adrion” živi 72.774 stanovnika. Prosječna gustoća naseljenosti u 2011. godine je bila 42,8 stanovnika/km2, a nakon proširenja iznosi 56,51 stanovnika/km2.

EUROPSKI POGLEDI

Europa odavno temelji svoj razvoj na koheziji, odnosno ravnomjernom razvoju kao preduvjetu ostvarivanja dugoročnih ciljeva.

Na istom tragu, smatramo da je i preduvjet ostvarenja dugoročnih razvojnih ciljeva na području Lokalne akcijske grupe „Adrion“ ravnomjeran razvoj i iskorištavanje svih raspoloživih resura.

Ovo jedinstveno područje zajedničkim radom i suradnjom može osigurati sinergiju njegujući pritom individualnost svakog grada i općine unutar sebe.

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju ruralni razvoj Republike Hrvatske nalazi se pred izazovom kreiranja kvalitetnih strategija razvoja ruralnih područja i pred definicijom ključnih područja ulaganja s ciljem daljnjeg razvoja.

Kreirajući Lokalnu razvojnu strategiju djelujemo prema pristupu „odozdo prema gore“.

AKTIVNO SUDJELOVANJE U KREIRANJU POLITIKA I PROGRAMA NA VIŠIM RAZINAMA

Usporedno sa kreiranjem Lokalne razvojne strategije moramo se uključiti u aktivno kreiranje politika i programa na višim razinama na način da dostavljamo pravu „sliku sa terena“, predstavimo prioritete i svoje stvarne potrebe kako bi se mogle kreirati politike i programi iz kojih će se moći realizirati naši razvojni ciljevi.