U Oslu predstavljena destinacija PPS Biokovo novinarima i putničkim agentima

U Oslu predstavljena destinacija PPS Biokovo novinarima i putničkim agentima

U glavnom gradu Norveške u Oslu 09. listopada je pred oko 50-ak novinara i agenata predstavljena destinacija PPS Biokovo u sklopu Projekta razvoja i plasmana turističkih proizvoda u pred i posezoni po destinacijama – HRVATSKA 365. Područje PPS Biokovo predstavile su Ivana Sikavica prof. eng. i tal. te Dragica Roščić tajnica-voditeljica LAG-a Adrion. Uz PPS destinaciju Biokovo predstavljene su tri destinacije PPS Splitska rivijera, Omiš, Šolta,  PPS Zadar,  PPS Šibenik i Vodice.

Prezentaciju su otvorili Paul Šikić direktor ureda Hrvatske turističke zajednice za Skandinaviju sa sjedištem u Švedskom Stockholmu i predstavnici Hrvatskog veleposlanstva u Norveškoj. Iako je vrijeme dolaska na aerodrom u Oslo bilo tek sat vremena prije same prezentacije, predstavnice PPS Biokovo privukle su pažnju i simpatije tradicionalnom Makarskom nošnjom koju su za tu prigodu imale na sebi, kao i samom prezentacijacijom koja je bila usmjerena na turistički proizvod kultura te akvni turizam.
Sljedeća prezentacija ovog područja održati će se u Stockholmu  22. listopada 2014.g.