SREDSTVA ZA OPĆINU TUČEPI UZ POMOĆ LAG-A ADRION

SREDSTVA ZA OPĆINU TUČEPI UZ POMOĆ LAG-A ADRION

Dana 01. lipnja 2015.g. donesena je Odluka o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava temeljem Programa Fonda za razvoj turizma u 2014.g.

Tom Odlukom odabran je projekt “Uređenje dijela obalnog pojasa plaže Donji Ratac – Tučepi s prilagodbom za osobe s invaliditetom” koji će se sufinancirati sa 800.000, 00 kn. Prijavu projekta pripremili su Ante Čobrnić, načelnik Općine Tučepi i Dragica Roščić, tajnica – voditeljica LAG -a “Adrion”.

Aktivnosti prijavljene u sklopu Fonda za turizam:

1. Izgradnja pera za zaštitu i stabilizaciju postojeće plaže
2. Izgradnja pristupa za osobe sa invaliditetom od šetnice do kupališta
3. Postavljenje lifta za osobe sa invaliditetom

Daljnje aktivnosti razvoja s naglaskom na tematizaciju plaže:

4. Razvoj i testiranje programa turističkih događaja i sadržaja na plaži
5. Razvoj i testiranje programa ekoloških akcija “EkoTučepi”

Podsjetimo, LAG “Adrion” od prošle godine organizira radionice i savjetovanja radi poticanja na izradu projekta integriranog upravljanja obalnim pojasom. Projekt Općine Tučepi je trenutno i jedini projekt koji je ishodio sve dozvole za zadiranje u obalni prostor te na njegovom primjeru želimo potaknuti i sve druge obalne općine i gradove na razradu ovakvih projekata u skladu sa zakonskim propisima i načelima održivosti.

Osim ovog projekta i njegove cjelovite pripreme, LAG “Adrion” je pružio savjetodavnu pomoć te pomoć u izradi prijave i za druge projekte prijavljene na Natječaj Fonda za Turizam.