Projekt EkoBiz

Projekt EkoBiz

Projekt EkoBiz – poticanje eko – poduzetništva mladih iz Europskog socijalnog fonda pod vodstvom RERE SD i njenih partnera krenuo je u provedbu 20. srpnja 2015. godine. Cilj projekta je potaknuti interes mladih za bavljenje ekološkom poljoprivredom na području Splitsko–dalmatinske županije kroz edukaciju o ekološkoj poljoprivredi i poslovnu podršku sudionicima. Prvi dio edukacije kao projektne aktivnosti kreće sl. tjedan, a same edukacije biti će organizirane na više lokacija s različitim temama. Naglašavamo da će se upravo na jednoj od edukacija,  13. listopada 2015. godine, pod imenom: „Maslinarstvo i voćarstvo sa osvrtom na zaštitu maslina te drugih voćnih vrsta“ posjetiti člana LAG-a „Adrion“ Jurin dvor d.o.o. (Jure i Božo Vukušić).