PRIJEDLOG NOVOG MODELA IZRAČUNA INDEKSA RAZVIJENOSTI

PRIJEDLOG NOVOG MODELA IZRAČUNA INDEKSA RAZVIJENOSTI

Indeks razvijenosti je pokazatelj koji se računa radi mjerenja stupnja razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te isti služi kako bi se odredio intenzitet poticanja razvoja putem državnih mjera i programa pomoći. Dosadašnja višegodišnja iskustva ukazala su na potrebu preispitivanja sadašnjeg modela izračuna indeksa razvijenosti, odnosno metodološkog okvira za ocjenjivanje i razvrstavanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u razvojne skupine, koji je mnogim područjima nanio veliku nepravdu.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provelo je evaluaciju dosadašnjeg modela izračuna indeksa razvijenosti te je izrađen novi prijedlog izračuna.

U novi model izračuna indeksa razvijenosti utkana je demografska komponenta indeksa uvođenjem pokazatelja indeksa starenja i izmjenom stupnja obrazovanosti koje se sada utvrđuje tercijarnom obrazovanju, čime je postignuto kvalitetnije mjerenje strukturnih i dinamičkih obilježja kretanja stanovništva u lokalnim i županijskim jedinicama.

Prijedlogom novog modela izračuna indeksa razvijenosti povećava se broj općina i gradova koji imaju status potpomognutog područja i to s 264 na 304, što znači da će dodatnih 40 jedinica pripasti u skupinu potpomognutih područja.

Prema novom prijedlogu Splitsko – dalmatinska županija spada u 3. od 4. razvojne skupine sa indeksom od 103, 93.

Općine s područja LAG-a “Adrion” u 8. razvojnoj skupini u koju spadaju JLS koje imaju najviši indeks razvijenosti: Baška Voda, Brela; 7. skupini: Podgora, Tučepi, Dugi rat; 6. skupini: Omiš, Gradac; 5. skupini: Zadvarje; 4. skupini: Vrgorac, Imotski; 3. skupini: Zmijavci; 2. skupini: Šestanovac, Podbablje, Runovići; 1. skupini: Zagvozd, Proložac, Cista Provo, Lovreć, Lokvičići.

U potpomognuta područja spadaju: Vrgorac, Imotski, Zmijavci, Šestanovac, Podbablje, Zagvozd, Proložac, Cista Provo, Lovreć.

Više o prijedlogu novog modela izračuna indeksa razvijenosti na LINKU