Povjerenstvo Ministarstva poljoprivrede

Povjerenstvo Ministarstva poljoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju  imenovalo je povjerenstvo za provedbu podmjere 19.1. – pripremna pomoć unutar mjere LEADER.

Navedeno povjerenstvo sastoji se i od jednog predstavnika LAG-a, koji svoje interese može zastupati samostalno, a za koje je imenovana tajnica-voditeljica LAG-a “Adrion”.

Ovo je važna vijest za LAG „Adrion“ ali i za LAG-ove Splitsko-dalmatinske županije. Obzirom da se Splitsko-dalmatinska županija svojim obilježjima razlikuje od ostatka RH ovo je prilika da upoznamo predstavnike resornog ministarstva što više sa podacima sa terena.

Programom ruralnoga razvoja 2014.-2020. bit će dana mogućnost LAG-ovima da raspisuju javne pozive/natječaje kojima će se izravno financirati projekti koji su u skladu sa Lokalnom razvojnom strategijom i to u ukupnom iznosu čak do 5 mil. EUR po LAG-u.
Iako Program ruralnog razvoja 2014.-2020. još nije usvojen vrlo je važno u ovoj fazi uključiti se u planiranje.