Objavljen Pravilnik za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama

Objavljen Pravilnik za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Pravilnik o provedbi Mjere 5., tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala iz programa ruralnog razvoja republike hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Natječaj za korištenje ove mjere raspisat će Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a prijave na natječaj bit će omogućene početkom listopada 2017. g.

UVJETI ZA PRIJAVU:
· proizvođač mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika prilikom podnošenja zahtjeva za potporu,
· poljoprivredne površine moraju biti upisane ili u ARKOD ili u Upisnik poljoprivrednika,
·  županija mora proglasiti elementarnu nepogodu za područje JLS-a,
·  korisnik mora pribaviti Procjenu štete u skladu s Metodologijom za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
Da bi se korisnik prijavio uništenje poljoprivrednog potencijala korisnika mora iznositi najmanje 30%.
PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:
·  sanacija poljoprivrednog zemljišta,
·  izgradnja, rekonstrukcija i opremanje gospodarskih objekata,
·  popravak ili nabava poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju,
·  nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja,
·  kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja,
·  opći troškovi (do 10%).
PRAVILNIK možete pronaći OVDJE.