NAJAKTIVNIJIM TURISTIČKIM AGENCIJAMA SUFINANCIRAMO DO 90% OBRAZOVNOG PROGRAMA ZA TURISTIČKOG VODIČA

NAJAKTIVNIJIM TURISTIČKIM AGENCIJAMA SUFINANCIRAMO DO 90% OBRAZOVNOG PROGRAMA ZA TURISTIČKOG VODIČA

LAG “Adrion” poziva sve zainteresirane turističke agencije koje zadovoljavaju niže navedene kriterije da se prijave kako bi LAG sufinancirao pohađanje obrazovnog programa za turističke vodiče njihovim djelatnicima u 2017/2018 godini. Sufinanciranje turisičkih vodiča još je jedna u nizu uspješnih aktivnosti provođenja porgrama Turizam po mjeri. Nakon što smo za 16 ljudi financirali edukaciju za voditelja turističke poslovnice i 32 kuhara educirali o korištenju autohtonih domaćih proizvoda na red su došli i turistički vodiči.

Prijavitelji: Turističke agencije (djelatnici) koje imaju registriranu djelatnost i sjedište na području djelovanja LAG-a “Adrion” te pružaju usluge izleta ili će iste pružati, a obuhvaćaju posjetu/obilazak poljoprivrednih gospodarstava ili sajmova na području LAG-a “Adrion”. Prednost imaju turističke agencije koje već pružaju navedenu uslugu i isto mogu dokazati. Broj korisnika: maksimalno 2 turističke agencije. Ukupna raspoloživa sredstva u okviru poziva iznose 4.930,00 kn, a maksimalni udio sufinanciranja pohađanja obrazovnog programa je 90%.

Prijavitelji su dužni prijavi priložiti valjanu ponudu obrazovne institucije ili ustanove iz koje je vidljiva cijena obrazovnog programa za turističkog vodiča i period u kojem će isti pohađati. Nakon završenog obrazovnog programa korisnik je dužan najkasnije 30 dana od dana završetka programa dostaviti na adresu LAG-a “Adrion” dokaz o uspješnom pohađanju istog. Odabrane turističke agencije su dužne dostaviti dokaz u vidu fotografija i potpisnih lista o prućanju usluge/ponude navedenih izleta najkasnije do 31. prosinca 2018. g. Obrazovne institucije/ustanove koje provode program obrazovanja za turističkog vodiča moraju biti ovlašteni od strane Ministarstva turizma.

Dokumentacija potrebna za prijavu: 1. Obrazac za prijavu,

2. Ponuda obrazovne institucije/ustanove,

3. Dokaz o registriranoj djelatnosti i radu iste na području LAG-a “Adrion”,

4. Izjava o prihvaćanju uvjeta Poziva i odgovornosti,

5. Dokaz o pružanju usluga izleta na poljoprivredna gospodarstva i/ili sajmove u prethodnom razdoblju (ukoliko je primjenjivo)

Rok za prijavu: 31. srpnja 2017. g.

Dokumentaciju dostaviti putem e-maila: info@lag-adrion.hr , osobno na adresu ili poštom na: LAG “Adrion”, Hrvatskih branitelja 31, 21255 Zadvarje.

U prilogu poziva: Obrazac za prijavu i Izjava o prihvaćanju uvjeta Poziva i odgovornosti