Dana 30.10.2020. LAG Adrion objavljuje prezentaciju za Natječaj za Mjeru 3.2.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Dana 30.10.2020. LAG Adrion objavljuje prezentaciju za Natječaj za Mjeru 3.2.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Poglavljem 2.3. Smjernica za provedbu postupka odabira projekta (verzija 1.1., 10. listopada 2019. godine) propisano je kako LAG mora održati informativne radionice vezano uz objavljeni LAG natječaj od dana objave LAG natječaja do dana početka podnošenja Zahtjeva za potporu. Obzirom na novonastale izvanredne okolnosti uzrokovane novim Covid-19 virusom, omogućena je i opcija objave informativne prezentacije na mrežnim stranicama LAG-a.

U prezentaciji se nalaze pojašnjenja vezano uz uvjete prihvatljivosti projekata, uvjete prihvatljivosti prijavitelja, iznos i intenzitet potpore te pojašnjenja kriterija odabira i način podnošenja prijava na Natječaj.

Upite vezane za odredbe LAG natječaja potencijalni korisnici mogu postavljati putem mail adrese natjecaji.lagadrion@gmail.com Pitanja moraju biti jasno postavljena i potpisana, a odgovori će biti na WEB stranici www.lag-adrion.hr.