Članovi

Članstvo u LAG-u može biti: redovno, pridruženo i počasno. Redovni članovi LAG-a mogu postati poslovno sposobne pravne i fizičke osobe koji pokažu interes za bavljenjem djelatnostima LAG-a, a koji prihvate Statut LAG-a.

Redovni članovi sudjeluju na sastancima LAG-a i imaju pravo glasa. Oni se imaju pravo kandidirati za članove tijela LAG-a.

Redovni članovi LAG-a moraju imati sjedište odnosno prebivalište na području djelovanja LAG-a.

Pridruženi članovi mogu biti poslovno sposobne pravne i fizičke osobe koji djeluju na području LAG-a, ali ne moraju imati i sjedište odnosno prebivalište na području LAG- a.

Pridruženi članovi imaju pravo nazočiti sastancima na koje su pozvani, bez prava odlučivanja te prava da biraju i budu birani u tijela udruge.

Počasni članovi LAG-a mogu postati pravne i fizičke osobe posebno zaslužne za rad i razvoj LAG-a. Počasni članovi sudjeluju u radu udruge, ali bez prava odlučivanja te prava da biraju i budu birani u tijela udruge.

Članstvo u LAG-u je dobrovoljno. Odluku o primanju novih članova u redovno i pridruženo članstvo donosi Upravni odbor.