ZAHVALJUJUĆI LAG-u “ADRION” DODIJELJENO 58.492,96 KN IZ NACIONALNE MJERE VINSKA OMOTNICA ZA VINARA IZ GRUBINA

ZAHVALJUJUĆI LAG-u “ADRION” DODIJELJENO 58.492,96 KN IZ NACIONALNE MJERE VINSKA OMOTNICA ZA VINARA IZ GRUBINA

Nakon što je u svibnju ove godine ured LAG–a „ADRION“ po prvi put radio na prijavi za natječaj iz nacionalne mjere Vinska omotnica – Ulaganje u vinarije i marketing vina za isti je 05. rujna 2018. g. donesena i Odluka o odobrenju projekta.

Ovom Odlukom korisniku vinariji Ledinji Pod d.o.o. iz Grubina, općina Podbablje, odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 58.492,96 kn. Sredstva će se iskoristiti za kupnju opreme za filtraciju, taloženje i bistrenje, drvenih bačava za dozrijevanje, pumpe za pretok, električnog viličara te čepilice i grijača za kapice.

Podsjetimo, ovim natječajem sufinancira se 50% vrijednosti projekta bez PDV–a.

LAG “ADRION” je izradio prijavu besplatno!