Povezivanjem do jednake kvalitete života u svim dijelovima.
Razvoj jugoistočnog dijela Splitsko-dalmatinske županije.
Udruga građana, poduzetnika, gradova i općina.

lag-adrion.hr

Tijela LAG-a

Tijela LAG-a su:

 • SKUPŠTINA
 • UPRAVNI ODBOR
 • PREDSJEDNIK I DOPREDSJEDNICI
 • NADZORNI ODBOR
 • TAJNIK VODITELJ

Upravni odbor ima 13 članova koje iz svog sastava bira Skupština na vrijeme od četiri godine, s tim da mogu biti ponovno izabrani na istu dužnost. Upravni odbor može imati maksimalno isti broj zamjenskih članova pazeći pritom da zamjene dolaze iz gospodarskog, civilnog te javnog sektora.

Članovi:

 1. Predsjednica – Dragica Vranješ
 2. Dopredsjednik – Joško Veža – OPG Joško Veža,
 3. Dopredsjednik – Ante Čobrnić – Općina Tučepi,
 4. Goran Filipović – OPG Goran Filipović,
 5. Vedran Vuletić – OPG Zore Vuletić,
 6. Ante Vidulin – Nogometni klub “Urania”,
 7. Ljubomir Madunić – PRIUS FRUCTUS d.o.o.,
 8. Zoran Babić – BRANITELJSKA SOCIJALNO-RADNA ZADRUGA „ZIMA“,
 9. Ivana Tomaš – fizička osoba,
 10. Katarina Pupačić – Grad Omiš,
 11. Jadran Čizmić – fizička osoba,
 12. Tadijana Ćulav – JURIN DVOR d.o.o.,
 13. Miroslav Gaće – Općina Zagvozd.

Zamjenski članovi Upravnog odbora:

 1. Ivo Gojun – OPG Ivo Gojun,
 2. Bruno Pojatina – OPG Bruno Pojatina,
 3. Frano Divić – DVD Baška Voda,
 4. Ivana Andrijašević – “URESNO DRUŠTVO” GRADAC,
 5. Božo Čubić – Općina Cista Provo,
 6. Martin Merčep – Općina Šestanovac.

Nadzorni odbor ima pet članova, koje bira Skupština iz redova članova Skupštine na vrijeme od četiri godine. Nadzorni odbor može imati maksimalno isti broj zamjenskih kao i redovnih članova.

Članovi:

 1. Predsjednik – Ivan Krželj – Općina Zadvarje,
 2. Ante Miličić – Općina Podgora,
 3. Branko Knezović – Općina Lokvičići,
 4. Joško Roščić – Općina Baška Voda,
 5. Koni Bulfon – OŠ Gradac.

Zamjenski član Nadzornog odbora:

 1. Ante Bakalić – fizička osoba

Tajnik – voditelj – Ivanka Ribičić

Likvidator udruge – Ante Bakalić

Ažurirano 24. siječnja 2019. godine.