Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima u 2018. g. Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, osnivači dječjih vrtića Prihvatljivi objetki za ulaganja: objekti dječjih vrtića čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave i na kojima se provode prihvatljive aktivnosti u razdoblju od 1. siječnja 2018. g. do 31. ožujka 2019. g. Prihvatljive aktivnosti:izrada projektne dokumentacije, izgradnja/nastavak izgradnje ili nadogradnja objekata, sanacija, rekonstrukcija, adaptacija objekata ili dijela objekata, opremanje fiksnom opremom, uređenje okoliša, uređenje vanjskih terena terena, energetska obnova objekta. Visina i intenzitet potpore: minimalno 100.000,00…
Ministarstvo turizma je objavilo Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnosti turističkog gospodarstva. Prihvatljivi prijavitelji: Subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), seljačka domaćinstva (OPG koji pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge). Prihvatljive aktivnosti: 1. Povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija i poboljšanje socijalne uključenosti sljedećih ugostiteljskih objekata: hoteli (A1), kampovi (A2), ostali ugostiteljski objakti za smještaj (A3), OPG-ovi za seoski turizam (A4), 2. Razvoj posebnih oblika turizma, 3. Povećanje dostupnosti i razvoj sigurnosti turističkih objekata, 4. Poticanje prepoznatljivosti otočnih proizvoda Iznos i visina potpore po aktivnostima:…
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je novi natječaj iz mjere 4. Programa ruralnog razvoja za tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava- Biljna proizvodnja UVJETI PRIHVATLJIVOSTI: Prihvatljivi prijavitelji: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana i proizvođačke organizacije. Mladi poljoprivrednici mogu biti upisani u Upisnik poljoprivrednika i manje od godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu. Korisnik (izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga) mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva za projekte u sektoru: a) vinogradarstva, cvijeća i ukrasnog bilja – najmanje 6.000 EUR, b) ratarstva, industrijskog bilja, ljekovitog, začinskog i aromatičnog…
MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE objavilo je Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2018. g.   Prihvatljivi prijavitelji s područja LAG-a "Adrion": Vrgorac, Imotski, Zmijavci, Šestanovac, Podbablje, Zagvozd, Proložac, Cista Provo, Lovreć. Prihvatljivi objekti:  - objekti komunalne infrastrukture - objekti socijalne infrastrukture - objekti gospodarske infrastrukture - objekti okolišne infrastrukture i zaštite okoliša. Prihvatljive aktivnosti: - radovi na obnovi, sanaciji, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i modernizaciji prihvatljivih objekata za koje je već pripremljena prostorno-planska i projektno-tehnička dokumentacija, izdane potrebne dozvole i suglasnosti, a čija će realizacija pridonijeti povećanju standarda komunalnih i socijalnih usluga - aktivnosti na nastavku/završetku već započetih projekata,…
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga sa sredstva za IZGRADNJU I OPREMANJE PROIZVODNIH KAPACITETA MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA. Prihvatljivi prijavitelji: mikro, malo i srednje poduzeće. Prihvatljive aktivnosti : - ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu - savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti - sudjelovanje na sajmovima - usavršavanje - priprema Prijavnog obrazca, Investicijske studije s proračunom projekta - uvođenje grijanja i hlađenja - promidžba i vidljivost Intenzitet potpore: 1. Regionalne potpore: – 35% srednji poduzetnici – 45% mikro i mali poduzetnici 2. Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova: 50% prihvatljivih troškova, ne više od 1.000.000,00 kn. 3.…
Hrvatska turistička zajednica objavila je Javni Poziv za potpore događanjima u 2018. g. Prihvatljivi korisnici: pravne i fizičke osobe (Organizator) i to: trgovačka društva, obrti, zadruge, nacionalni sportski savezi, javne ustanove, ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, jedinice lokalne samouprave, turističke zajednice. Namjena potpore: 1. Potpore događanjima u pred i posezoni (PPS), (kulturna/zabavna, sportska, enogastronomska, povijesna, tradicijska i ostala događanja), 2. Potpore nacionalnim i regionalnim događanjima, (kulturna/zabavna, sportska, enogastronomska, povijesna, tradicijska i ostala događanja), 3. TOP događanja - na kojima se očekuje minimalno 10.000,00 posjetitelja, (kulturna/zabavna, sportska). Prihvatljive aktivnosti: najam opreme, nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju događanja, najam prostora, najam…
Splitsko-dalmatinska županija, upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša objavilo je Poziv za prijavu projekata/programa udruga iz područja zaštite prirode ili okoliša od interesa za Splitsko-dalmatinsku županiju. Prihvatljivi prijavitelji: Udruge čiji je rad definiran Statutom i obuhvaća zaštitu prirode ili okoliša, a registrirana je na području Splitsko-dalmatinske županije. Prihvatljive aktivnosti u okviru prioritetnih područja: projekti koji se odnose na neposrednu edukaciju stanovništva u području zaštite prirode i okoliša, održivog razvoja i održivog gospodarenja otpadom. Prednost u ostvarivanju potpore imaju programi/projekti: koji se dugoročno provode i čiji su dosadašnji rezultati mjerljivi, koji trajno i sustavno utječu na zaštitu…
Splitsko-dalmatinska županija objavila je Javni poziv udrugama građana i turističkim zajednicama Splitsko-dalmatinske županije na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa potpore turističkim manifestacijama i udrugama za 2018. g. Prihvatljivi prijavitelji: lokalne turističke zajednice i neprofitne organizacije (udruge građana) od turističkog i općeg značaja za Splitsko- dalmatinsku županiju. Prihvatljive aktivnosti:1. Sufinanciranje održavanja manifestacije (troškovi glazbenika, troškovi tehnike, troškovi promocije manifestacije, troškovi učesnika u manifestaciji, ostali troškovi), 2.Sufinanciranje udruge( troškovi provođenja određenog projekta), 3.Izrada promotivnih brošura i promocija manifestacije(udruge) na internetu, 4. Druge potrebe u funkciji održavanja manifestacije, odnosno projekta udruge. Kriteriji prilikom odabira manifestacija/projekata su sljedeći: usmjerenost manifestacije/projekta na neposrednu…
Splitko- dalmatinska županija objavila je natječaj za financiranje projekata udruga od općeg značaja. Prihvatljivi prijavitelji: udruge koje djeluju na području Splitsko-dalmatinske županije, a kojima je potrebna financijska pomoć u realizaciji projekata iz područja djelovanja: branitelja i stradalnika Domovinskog rata, demokratske i političke kulture, duhovnosti, gospodarstva, hobističkih djelatnosti, kulture i umjetnosti, ljudskih prava, međunarodne suradnje, obrazovanja, znanosti i istraživanja, održivog razvoja, socijalnih djelatnosti, sporta, tehničke kulture, zaštite zdravlja, zaštite okoliša i prirode, zaštite i spašavanja te ostalih područja. Prihvatljive aktivnosti unutar projekta su:koncerti, izložbe, turniri, smotre, manifestacije, radionice, tribine, skupovi, simpoziji, akcije čišćenja okoliša, humanitarne priredbe, tradicijske priredbe, kazališne predstave, sajmovi,…
Agencija u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je Operaciju za Podmjeru 6.2.1. "Potpora ulaganju u nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnim područjima".  Projektom se uspostavlja nova nepoljoprivredna djelatnost za koju do podnošenja Zahtjeva nije izdano i nije u postupku donošenja rješenje/odobrenje za obavljanje djelatnosti od nadležnog tijela.  PRIHVATLJIVI KORISNICI: OPG, obrt ili pravna osoba koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje 1 godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu te pripadaju ekonomskoj veličini od najmanje 1.000,00 eura. - Pravne osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u Godišnjem financijskpom izvješću za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje - Kod fizičkih osoba nositelj…
Stranica 1 od 2

Newsletter

Kontakt

Hrvatskih branitelja 31, 21255 Zadvarje

Rad sa strankama:    
Utorak  10:00 - 13:00
Četvrtak 14:00 - 17:00
Osim ponuđenih termina stojimo na raspolaganju i za ostale termine prema dogovoru.
Terenski rad:  Utorak i Četvrtak
  • Tel/Fax: 00 385 21 411 960
  • Gsm: 00 385 99 4369 422, 00 385 99 4369 414

E-mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

            Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Sufinancirano sredstvima pristupnog EU programa IPARD kroz mjeru LEADER

eu flag  leader logo  croatian flag

Ipard.jpg 

 

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

LAG reklama označavanje ulaganja

Nalazite se ovdje: Home Natječaji