Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za dodjelu sredstava sukladno pravilniku o provedbi tipa operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 250.000.000,00 HRK. Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva: a) upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje 12 mjeseci prije podnošenja Zahtjeva za potporu b) pripadaju ekonomskoj veličini ukupnog standardnog ekonomskog rezultata gospodarstva iskazana kao SO od najmanje 2.000 eura c) kod fizičkih osoba nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti najmanje godinu dana Najniži iznos javne potpore po korisniku: 3.500…
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje JAVNI NATJEČAJ za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za Mjeru »Ulaganja u vinarije i marketing vina«. Prihvatljivi korisnici: a) poduzeća u sektoru vina (vinarije – fi€zičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave) koja se bave proizvodnjom ili prodajom proizvoda iz dijela II. Priloga VII. Uredbe (EU) 1308/2013, b) organizacije proizvođača vina, c) udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije Prihvatljive aktivnosti: a) Izgradnja, stjecanje, iznajmljivanje ili poboljšanje nepokretne imovine b) Kupnja ili zakup novih strojeva…
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu Podmjere 7.4 - tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Raspoloživa sredstva javne potpore na ovom Natječaju iznose 1.000.000.000,00 HRK - 500.000.000,00 HRK za projekte iz Sektora dječjih vrtića - 50.000.000,00 HRK za projekte iz Sektora zajedničkih vatrogasnih domova - 450.000.000,00 HRK za projekte iz Sektora lokalne infrastrukture Prihvatljivi korisnici su: a) jedinice lokalne samouprave b) trgovačka društva…
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« – provedba tipa operacije 4.2.1. »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« - objekti malog kapaciteta za preradu mlijeka. PRIHVATLJIVI KORISNICI: a) fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru o Europskoj uniji prije objave natječaja uključujući i početnike b) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za…
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« – tipa operacije 4.2.1. »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« - objekti za proizvodnju ulja. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 75.000.000 HRK. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda, fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, te proizvođačke organizacije. Prihvatljivi su projekti za ulaganja u objekte za proizvodnju ulja od: maslina, tikva (buča) uljarica i voća uključujući koštice…
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Javni poziv za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina - Restrukturiranje i konverzija vinograda. PRIHVATLJIVI KORISNICI: Fizičke ili pravne osobe upisani u Vinogradarski registar. Fizičke osobe moraju biti obveznici poreza na dohodak/poreza na dobit. PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI: 1. aktivnosti povezane sa zamjenom sorata i/ili premještanjem vinograda 2. ulaganja prihvatljiva u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom. IZNOS POTPORE: Maksimalan iznos 750.000,00 eura. INTEZITET POTPORE: 50% prihvatljivih troškova za doprinose u naravi, 75% prihvatljivih troškova za aktivnosti dokumentirane računima ili drugim dokumentima jednake dokazne snage. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE:…
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava iz Programa "Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo". PRIHVATLJIVI KORISNICI:         - mikro, mala i srednja poduzeća ( isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove )         - fizičke osobe PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI: Polaganje majstorskog ispita Pripremu za polaganje majstorskog ispita Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti Prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) Polaganje pomoćničkog ispita Izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja IZNOS POTPORE: Sredstva se…
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ iz podmjere 8.5 „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ iz PRRRH 2014. - 2020. Prihvatljivi korisnici: šumoposjednici, udruge šumoposjednika, trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i koje na temelju Zakona o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu RH, udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode i druge pravne osobe koje na temelju zakona…
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje JAVNI NATJEČAJ za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za Mjeru »Ulaganja u vinarije i marketing vina«. Prihvatljivi korisnici:  poduzeća u sektoru vina (vinarije – fi€zičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave) koja se bave proizvodnjom ili prodajom proizvoda iz dijela II. Priloga VII. Uredbe (EU) 1308/2013,  organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije Prihvatljive aktivnosti: Izgradnja, stjecanje, iznajmljivanje ili poboljšanje nepokretne imovine Kupnja ili zakup novih strojeva i opreme do iznosa njihove…
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisuje JAVNI NATJEČAJ za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja u 2018. godini. Prihvatljivi korisnici:  stručne organizacije uključene u sektor vina  organizacije proizvođača vina  udruženja organizacija proizvođača vina  privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača  sektorske organizacije uključene u sektor vina  javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna i  privatna poduzeća (fizičke ili pravne osobe) registrirana za proizvodnju vina. Prihvatljive aktivnosti: Oglašavanje u medijima na tržištima trećih zemalja Odnosi s…
Stranica 1 od 3

Newsletter

Kontakt

Hrvatskih branitelja 31, 21255 Zadvarje

Rad sa strankama:    
Utorak  10:00 - 13:00
Četvrtak 14:00 - 17:00
Osim ponuđenih termina stojimo na raspolaganju i za ostale termine prema dogovoru.
Terenski rad:  Utorak i Četvrtak
  • Tel/Fax: 00 385 21 411 960
  • Gsm: 00 385 99 4369 422, 00 385 99 4369 414

E-mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

            Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Sufinancirano sredstvima pristupnog EU programa IPARD kroz mjeru LEADER

eu flag  leader logo  croatian flag

Ipard.jpg 

 

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

LAG reklama označavanje ulaganja

Nalazite se ovdje: Home Natječaji