Agencija za plaćanje u poljprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je Natječaj 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.   Svrha natječaja je dodjela potpore za ulaganja u izgradnju primarne  i sekundarne  šumske prometne infrastrukture i ulaganja u rekonstrukciju šumske prometne infrastrukture.   2. PRIHVATLJIVI KORISNICI   1. šumoposjednici  2. udruženja šumoposjednika/šumovlasnika  3. Trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske   4.…
Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je izvanrednu mjeru potpore proizvođačima jabuka i mandarina te donijela Pravilnik o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za slobodnu distribuciju kojim je omogućena besplatna distribucija voća institucijama i ustanovama koje će odobriti Agencija. RH ima mogućnost iskoristiti potpore za sljedeće količine: - 850 tona za mandarinu - 510 tona za jabuku - 2000 tona za dodatnu količinu, tj. 1670 tona za jabuku i 330 tona za mandarinu Pojedini proizvođač kroz ovu mjeru može isporučiti naviše 10 % od ukupnih količina jabuka…
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom objavila JE Natječaj za provedbu podmjere 5.2. »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima« – provedba tipa operacije 5.2.1. »Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala«.     PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:   - obnovu poljoprivrednog potencijala kao što je sanacija poljoprivrednog zemljišta, izgradnja, rekonstrukcija i opremanje gospodarskih objekata,  - popravak ili nabava poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju,  - nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja,  - krčenje uništenog nasada,  - kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja  - opći troškovi (do…
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih naukovanju za obrtnička zanimanja. Cilj ovog poziva je osigurati usvajanje ključnih vještina i kompetencija u obrtničkim zanimanjima i kvalitetno obrazovane kadrove koji mogu potaknuti zapošljavanje i samozapošljavanje u obrtništvu. Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) koja izvode praktičnu nastavu i vježbe naukovanja za učenike koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) Prihvatljive aktivnosti i troškovi: izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja za zanimanja u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja…
Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. g. Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Fonda za razvoj turizma za sufinanciranje razvoja javne turističke infrastrukture. Predmet sufinanciranja su plaže, centri za posjetitelje i interpretacijski centri te javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma. Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice lokalne (gradovi, općine) i regionalne (županije) samouprave. Intenzitet potpore: do 80% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta. Predmet sufinanciranja: 1. Uređenje plaža po izrađenom projektu koji je usklađen sa svim zakonskim propisima prostornog uređenja, zaštite prirode i zaštite voda (kapitalna…
Splitsko-dalmatinska županija objavila je Javni Poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz „Programa potpore projektima jedinica lokalne samouprave i tvrtkama u njihovom većinskom vlasništvu te LAG-ovima i FLAG-ovima putem subvencioniranja kamate kredita“ za 2017. g.   U sklopu poziva subvencionirat će se kamatne stope u tekućoj za prethodnu godinu jedinicama lokalnesamouprave i tvrtkama u njihovom većinskom vlasništvu te LAG-ovima i FLAG-ovima s područja Splitsko-dalmatinske županije a koji su, u svrhu ostvarenja projekata iz fondova EU, podigli kredit u poslovnoj banci ili HBOR-u za izradu projektne dokumentacije.   Visina subvencionirane kamatne stope iznosi:   - 3% za jedinice lokalne samouprave (JLS)…
Ministarstvo poljoprivrede objavljuje Natječaj za dodjelu potpore male vrijednosti iz Programa "Potpora skupinama proizvođača za izradu Specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla ili kao zajamčeno tradicionalni specijalitet. Prihvatljivi korisnici: skupine proizvođača, bez obzira na pravni oblik skupine, koje ispunjavaju sljedeće uvjete: - više od 50% članova skupine čine proizvođači i drugi subjekti u lancu proizvodnje proizvoda za koji će se izraditi specifikacija, upisani u upisnike objekata i subjekata u poslovanju s hranom, ako je, obzirom na prirodu proizvoda takva obveza propisana - u slučaju udruge, posjeduju Potvrdu nadležnog ureda državne uprave da je statut…
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za Program zapošljavanja žena pod nazivom ZAŽELI!   Opći cilj: Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke.   Specifični ciljevi: Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.   Prihvatljivi prijavitelji: – jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; – neprofitne organizacije.   Obavezni partneri:…
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku raspisalo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga "Podrška programima usmjerenim mladima" financiran iz Eurospkog socijalnog fonda, Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali od 2014.-2020.    PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:   - jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, organizacije civilnog društva   CILJNE SKUPINE:   1. Mlade osobe u dobi od 15 do 29 godina 2. Stručnjaci koji rade s mladima   Opći cilj programa: povećati socijalnu uključenost mladih   PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:    - aktivnosti usmjerene na kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih, informiranje mladih i pružnje usluge savjetovanja o relevantnim temama,prevenciju nasilja među mladima,unaprijeđenje razvoja…
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 23. svibnja 2017. godine, natječaj u sklopu Podmjere 3.1. "Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete", provedbu operacije 3.1.1. "Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje"   Prihvatljivi korisnici: poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika (obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, trgovačko društvo ili zadruga registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti) i aktivni poljoprivrednici.   Uvjeti prihvatljivosti: 1. Korisnik mora imati prvu potvrdu o sukladnosti proizvoda sa specifikacijom o provedenoj kontroli u godini prije podnošenja Zahtjeva za potporu, ili potpisan Ugovor/Sporazum o…
Stranica 1 od 2

Newsletter

Kontakt

Hrvatskih branitelja 31, 21255 Zadvarje

Rad sa strankama:    
Utorak  10:00 - 13:00
Četvrtak 14:00 - 17:00
Osim ponuđenih termina stojimo na raspolaganju i za ostale termine prema dogovoru.
Terenski rad:  Utorak i Četvrtak
  • Tel/Fax: 00 385 21 411 960
  • Gsm: 00 385 99 4369 422, 00 385 99 4369 414

E-mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

            Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Sufinancirano sredstvima pristupnog EU programa IPARD kroz mjeru LEADER

eu flag  leader logo  croatian flag

Ipard.jpg 

 

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

LAG reklama označavanje ulaganja

Nalazite se ovdje: Home Natječaji