Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Javni poziv za Mjeru 17. Upravljanje rizicima, Podmjera 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka.   PRIHVATLJIVOST: - polica osiguranja poljoprivredne proizvodnje (od jednog ili više štetnih događaja) mora biti važeća u razdoblju za koji se podnosi zahtjev za potporu - polica osiguranja pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje veće od 30 % prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje   PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: Troškovi štete nastali uslijed: • nepovoljnih klimatskih prilika • životinjskih i biljnih bolesti te zoonoza  • najezda nametnika  • okolišnih incidenta i/ili  • mjera protiv unošenja u EU organizama štetnih…
Splitsko-dalmatinska županija raspisala je javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte na pomorskom dobru. Napravljen je izlist JLS od kojih neke imaju pravo na prijavu 1, a neke na prijavu 2 projekta. Svi prihvatljivi prijavitelji s područja LAG -a "Adrion": Grad Omiš, Općine: Baška Voda, Brela, Podgora, Dugi Rat, Zadvarje. Prihvatljivi projekti: 1. Razvoj javne infrastrukture na pomorskom dobru, 2. Sanacija pomorskog dobra izvan luka i izrada prijedloga granice pomorskog dobra i njezina provedba, 3. Prostorno-planska i projektna dokumentacija za projekte na pomorskom dobru, 4. Ostali razvojni projekti kojima se unaprjeđuje pomorsko dobro i povećava turistička…
Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu Splitsko - dalmatinske županije objavio je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore za osiguranje u poljoprivredi iz "Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju". Prihvatljivi korisnici: pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje su u svojstvu osiguranika za svoju proizvodnju osigurane policom osiguranja od šteta u razdoblju od 01. siječnja do 31. listopada tekuće godine, imaju prebivalište odnosno sjedište kao i poljoprivrednu proizvodnju na području Splitsko - dalmatinske županije i nemanu dugovanja prema županiji. Prihvatljivi troškovi: plaćena premija osiguranja za tekuću godinu prema zaključenoj polici osiguranja. Visina i intenzitet…
Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu Splitsko – dalmatinske županije objavio je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje projekata iz domene lovstva iz „Programa razvitka lovstva u Splitsko – dalmatinskoj županiji“. PRIHVATLJIVI KORISNICI : - lovozakupnici i koncesionari koji imaju u zakupu ili koncesiji zajednička državna lovišta na području županije - Pravne i fizičke osobe ukoliko se njihovi projekti uklapaju u prihvatljive aktivnosti navedene u natječaju PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI - kavezni uzgoj zeca i njegovo unošenje u lovište, uzgoj pernate divljači i unos iste u lovište - projekt: edukacije lovaca, lovočuvara i zaštitnika prirode, lovnog turizma, izrade lovačkih…
Splitsko - dalmatinska županija objavila je Javni Poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratne potpore za Mjeru 2. Primjena stajskog gnojiva i provedba nitratne direktive , Podmjera 2.1 , 2.2., 2.3. iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko dalmatinske županije PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: - proizvođači koji su upisani u Upisnik i imaju uvedene poljoprivredne površine u ARCOD sustav - imaju prebivalište odnosno sjedište kao i uzgoj stoke i poljoprivrednu proizvodnju na području Splitsko-dalmatinske županije .PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: -  izgradnja platoa za kruti stajski gnoj - izgradnja gnojišnih jama, laguna, jama za gnojnicu ili kupnja spremnika na poljoprivrednim gospodarstvima -…
Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu Splitsko – dalmatinske županije objavio je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore za Mjeru 3 : Posebne mjere pomoći za sektor stočarstva iz „Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko – dalmatinske županije“. PRIHVATLJIVI KORISNICI : - fizičke i pravne osobe vlasnici odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta koje se bave uzgojem stoke, poljoprivrednom proizvodnjom s prebivalištem odnosno sjedištem i ulaganjem  na području Splitsko-dalmatinske županije, - poljoprivredni proizvođači koji su upisani u Upisnik i imaju uvedene poljoprivredne površine u ARCOD sustav. IZNOS POTPORE: Podmjera 3.1.: Obnavljanje stočnog fonda odobrit će se…
Splitsko - dalmatinska županija objavila je Javni Poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 9., Podmjera 9.1. "Sufinanciranje troškova stručnog nadzora nad ekološkom ili integriranom proizvodnjom i troškova postupka utvrđivanja sukladnosti s temeljnim zahtjevima u ekološkoj ili integriranoj proizvodnji" PRIHVATLJIVI KORISNICI: - fizička i pravna osoba upisana u odgovarajući Upisnik poljoprivredne proizvodnje - fizička i pravna osoba registrirana za proizvodnju ili preradu proizvoda iz Dodatka I Ugovora o pristupanju EU izuzev proizvoda ribarstva. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: - troškovi stručnog nadzora nad ekološkom i/ili integriranom proizvodnjom i troškovi postupka utvrđivanja sukladnosti s temeljnim zahtjevima u ekološkoj i/ili integriranoj  proizvodnji nastali unutar…
Splitsko - dalmatinska županija objavila je Javni Poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju za  Mjeru 1. "Okrupnjavanje poljoprivrednog posjeda i uređenje poljoprivrednog zemljišta" PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI : - fizičke i pravne osobe, poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a poljoprivredne površine unesene u ARKOD sustav - imaju prebivalište/sjedište i poljoprivrednu proizvodnju kao i poljoprivredne površine na području SDŽ. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI : - rješavanje imovinsko-pravnih odnosa - usklađivanje zemljišno-knjižnih i katastarskih stanja na poljoprivrednom zemljištu putem katastarskih izmjera i zemljišno knjižnih pojedinačnih postupaka - uređenje poljoprivrednog zemljišta (troškovi vezani za pripremu tla (nova sadnja/sjetva) sukladno…
Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu Splitsko – dalmatinske županije objavio je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za  potpore iz „Programa osnivanja i razvoja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva“. PRIHVATLJIVI KORISNICI : - Nositelj/član OPG-a koji obavlja samostalnu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje i upisan je prvi put u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava unutar dvanaest mjeseci do trenutka predaje zahtjeva na ovaj Javni poziv, a nije obveznik poreza na dohodak niti poreza na dobit. - Član je prihvatljiv korisnik potpore samo u slučaju kada nositelj OPG –a ostvaruje zdravstveno i mirovinsko osiguranje po drugoj osnovi. Prednost imaju OPG- a na…
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva". Cilj poziva je ublažiti najgori oblik dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći u vidu podjele hrane u osnovnim školama. Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice lokalne i/ili područne samouprave - osnivači odgojno-obrazovnih javnih ustanova, osnovnih škola s indeksom razvijenosti ispod 125%. Prijavitelj mora u projekt ići s barem 1 partnerom u vidu osnovne škole koja nužno ne mora biti osnovana od strane prijavitelja. Intenzitet i visina potpore: 100% prihvatljivih troškova, minimalno 200.000,00 kn, maksimalno 1.500.000,00 kn. Prihvatljive aktivnosti: a) nedostatak…
Stranica 1 od 2

Newsletter

Kontakt

Hrvatskih branitelja 31, 21255 Zadvarje

Rad sa strankama:    
Utorak  10:00 - 13:00
Četvrtak 14:00 - 17:00
Osim ponuđenih termina stojimo na raspolaganju i za ostale termine prema dogovoru.
Terenski rad:  Utorak i Četvrtak
  • Tel/Fax: 00 385 21 411 960
  • Gsm: 00 385 99 4369 422, 00 385 99 4369 414

E-mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

            Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Sufinancirano sredstvima pristupnog EU programa IPARD kroz mjeru LEADER

eu flag  leader logo  croatian flag

Ipard.jpg 

 

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

LAG reklama označavanje ulaganja

Nalazite se ovdje: Home Natječaji