Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta raspisalo je Javni Poziv za dodjelu pokroviteljstva/sufinanciranja za organizaciju manifestacija/znanstveno stručnih skupova i nacionalnih projekata promidžbe poduzetništva te ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta u 2017. godini.   Rok za podnošenje prijava na ovaj Poziv je 60 dana od dana objave, zaključno 13. srpnja 2017. godine.   Prihvatljivi korisnici:  - organizatori gospodarskih događanja i manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva i obrta,  - organizatori događaja s ciljem promidžbe mikro, malog i srednjeg poduzetništva kroz nacionalno vidljive projektne aktivnosti promidžbe   poduzetništva i obrta (elektronski, tiskani i digitalni mediji),  - organizatori gospodarskih…
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje dva natječaja za provedbu Podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ – provedba tipa operacije 4.2.1. – „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“.    1) Natječaj za mikro, male i srednje korisnike, s ukupno raspoloživim iznosom javne potpore od 180.000.000 kuna    2) Natječaj za velike korisnike, s ukupno raspoloživim iznosom javne potpore od 120.000.000 kuna   Svrha obaju natječaja je povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje.      Prihvatljivi korisnici ovih natječaja su:    a) fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda…
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 23. svibnja 2017. godine, natječaj u sklopu Podmjere 3.1. "Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete", provedbu operacije 3.1.1. "Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje"   Prihvatljivi korisnici: poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika (obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, trgovačko društvo ili zadruga registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti) i aktivni poljoprivrednici.   Uvjeti prihvatljivosti: 1. Korisnik mora imati prvu potvrdu o sukladnosti proizvoda sa specifikacijom o provedenoj kontroli u godini prije podnošenja Zahtjeva za potporu, ili potpisan Ugovor/Sporazum o…
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je objavilo Poziv za pružanje potpore za certificiranjem proizvoda, ocjenjivanja sukladnosti proizvoda s normom ili specifikacijom uključujući provođenje postupka ocjene sukladnosti.  Cilj ovog poziva je da se dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti stvore preduvjeti za povećanje izvoza i konkurentnosti.    Prihvatljivi korisnici: pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće   Prihvatljive aktivnosti: certifikacija proizvoda, ocjenjivanje sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom ( ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje ili umjeravanje ), ishođenje isprava o sukladnosti ( izvještaj o ispitivanju, certifikat, potvrda o sukladnosti, potvrda o pregledeu, izjava o svojstvima ).    Visina…
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske objavilo je Poziv za dostavu prijedloga u svrhu razvoja i poboljšanja kvalitete i dostupnosti infrastrukture postojećih poduzetničkih zona kroz poticanje ulaganja u takvu infrastrukturu, u područjima gdje postoji potreba za gradnjom nove, unapređenjem ili proširenjem postojeće infrastrukture postojećih zona s ciljem privlačenja investicija i stvaranja uvjeta za otvaranje novih radnih mjesta.   Prihvatljivi korisnici: jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave   Prihvatljive aktivnosti: 1.Priprema tehničke dokumentacije, 2. Ulaganje u gradnju novih elemenata osnovne i dodatne zajedničke infrastrukture postojećih poduzetničkih zona, 3. Ulaganje u izgradnju ili opremanje zelenih infrastruktura, 4. Upravljanje projektom,…
Temeljem Pravilnika o provedbi mjere 4 Ulaganja u fizičku imovinu, podmjere 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva, koji je stupio na snagu 24. travnja 2017. g. objavljeno je 5 natječaja za koje će se prijave zaprimati od 2. lipnja 2017. g.   1. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrća, čija ekonomska veličina iznosi  od 6.000,00 do 250.000,00 eura   2. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrća, čija ekonomska veličina iznosi preko 250.000,00 eura   Prihvatljivi troškovi u sklopu sektora voća…
Hrvatska turistička zajednica objavljuje Javni poziv za dodjelu potpora turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2017. godini.    Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih potpora Hrvatske turističke zajednice za programe/projekte turističkih zajednica na turistički nerazvijenim područjima Republike Hrvatske, i to za:    1. Razvoj i unapređenje turističke ponude destinacije te uvjeta boravka turista  a)uređenje šetnica, cikloturističkih, tematskih i poučnih staza, vidikovaca, izletišta i sl., izuzev izgradnje komunalne infrastrukture i hortikulturnog uređenja; brendiranje turističke destinacije; labeling u turističkoj destinaciji; unapređenje kvalitete ključnih turističkih proizvoda u destinaciji (kulturni turizam, eno/gastro, cikloturizam, poslovna putovanja, wellness i zdravlje, aktivni odmor); izrada promotivnih brošura…
Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu Splitsko - dalmatinske županije objavio je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva. Potpora se dodjeljuje kroz slijedeće mjere: 1. Početnici u poduzetništvu, 2. Očuvanje tradicijskih djelatnosti. Prihvatljivi korisnici: 1.Početnici u poduzetništvu: Pravne i fizičke osobe (trgovačka društva, jednostavna trgovačka društva, specijalističke ordinacije, ovlašteni uredi i obrtnici), 2. Očuvanje tradicijskih djelatnosti: Pravne i fizičke osobe (trgovačka društva, jednostavna trgovačka društva, obrtnici). Prihvatljivi troškovi: 1. Nabava alata, strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumentata te računalnih programa, 2. Nabava novog vozila, 3.…
U sklopu Kohezijskog fonda, Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija", Ministarstvo zaštite, okoliša i energetike objavljuje Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga, s ciljem pružanja potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava, koja će se koristiti za provedbu aktivnosti izgradnje i opremanja reciklažnih dvorišta.   Prihvatljivi korisnici: jedinice lokalne samouprave   Prihvatljive aktivnosti: 1. Građenje reciklažnog dvorišta koje uključuje izvedbu građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, obrtničkih i drugih radova 2. Provođenje postupaka javne nabave radova, usluga i roba za obavljanje poslova reciklažnog dvorišta sukladno pravomoćnom aktu na temelju kojeg se može započeti izgradnja reciklažnog dvorišta, 3. Priključenje na komunalnu infrastrukturu i osiguranja…
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 7.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti“ – provedba operacije 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave“.   Prihvatljivi korisnici: općine i gradovi do 10.000,00 stanovnika.   Prihvatljivi troškovi: 1. Izrada ili izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine ili grada 2. Izrada ili izmjena i dopuna Strateškog razvojnog programa općine ili grada 3.Izrade…
Stranica 1 od 2

Newsletter

Kontakt

Hrvatskih branitelja 31, 21255 Zadvarje

Rad sa strankama:    
Utorak  10:00 - 13:00
Četvrtak 14:00 - 17:00
Osim ponuđenih termina stojimo na raspolaganju i za ostale termine prema dogovoru.
Terenski rad:  Utorak i Četvrtak
  • Tel/Fax: 00 385 21 411 960
  • Gsm: 00 385 99 4369 422, 00 385 99 4369 414

E-mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

            Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Sufinancirano sredstvima pristupnog EU programa IPARD kroz mjeru LEADER

eu flag  leader logo  croatian flag

Ipard.jpg 

 

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

LAG reklama označavanje ulaganja

Nalazite se ovdje: Home Natječaji