U sklopu Kohezijskog fonda, Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija", Ministarstvo zaštite, okoliša i energetike objavljuje Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga, s ciljem pružanja potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava, koja će se koristiti za provedbu aktivnosti izgradnje i opremanja reciklažnih dvorišta.   Prihvatljivi korisnici: jedinice lokalne samouprave   Prihvatljive aktivnosti: 1. Građenje reciklažnog dvorišta koje uključuje izvedbu građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, obrtničkih i drugih radova 2. Provođenje postupaka javne nabave radova, usluga i roba za obavljanje poslova reciklažnog dvorišta sukladno pravomoćnom aktu na temelju kojeg se može započeti izgradnja reciklažnog dvorišta, 3. Priključenje na komunalnu infrastrukturu i osiguranja…
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 7.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti“ – provedba operacije 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave“.   Prihvatljivi korisnici: općine i gradovi do 10.000,00 stanovnika.   Prihvatljivi troškovi: 1. Izrada ili izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine ili grada 2. Izrada ili izmjena i dopuna Strateškog razvojnog programa općine ili grada 3.Izrade…
Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije objavilo je poziv za prijavu projekata/programa udruga iz područja zaštite prirode i okoliša. Prihvatljivi prijavitelji: Udruge koje su svojim statutom opredjeljene za obaljanje djelatnosti i aktivnosti zaštite okoliša i prirode. Prihvatljive aktivnosti: sufinanciranje programa/projekata iz područja zaštite okoliša i prirode na području Splitsko-dalmatinske županije. Visina i intezitet potpore: maksimalno do 10.000,00 kn, a minimalno 2.000,00 kn po projektu. Maksimalni udio sufinanciranja je 90% dok svaki prijavitelj mora planirati barem 10% vlastitih i/ili ostalih izvora financiranja. Rok za podnošenje prijava: 19. travnja 2017. g. Više informacija kao i sva…
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciraje izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja reciklažnog dvorišta. Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom pod reciklažnim dvorištima smatraju se nadzirani ograđeni prostori namijenjeni odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. Prihvatljivi korisnici: Jedinice lokalne samouprave u svojstvu investitora Prihvatljivi troškovi: Izrada projektne  dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja reciklažnog dvorišta (geodetski projekt, glavni projekt s pripadajućim troškovnikom). Troškovi trebaju nastati nakon dana objave ovog Javnog poziva. Visina potpore: do 80% učešća u opravdanim troškovima, a najviše do…
U LAG-u "Adrion" je u prva dva tjedna od objave natječaja za male i mlade poljoprivrednike pripremljeno preko 29 prijava ukupne vrijednosti preko 4,3 milijuna kuna. U narednim tjednima nastavlja se s istim tempom, a za pripremu prijava LAG "Adrion" ne uzima nikakvu naknadu. Realizacijom ovakvih i sličnih projekata ponovno se oživljava prostor Biokova, Vrgoračkog i Imotskom polja te Omiške zagore. Primjer prijavljenih projekata:  "VRGORAČKI JAGODARI - Jedan od tradicijskih poljoprivrednih gospodarstava je i poljoprivredno gospodarstvo Mile Pervan u kojem nakon suprugove smrti ne odustaje od poljoprivredne proizvodnje već  preuzima OPG, a od najmlađih dana u rad su uključeni sinovi…
Objavljen je Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. -2019. g. Korisnici mjera Nacionalnog pčelarskog programa su fizičke i pravne osobe, upisane u Evidenciju pčelara i pčelinjaka te Registar zajedničke organizacije tržišta te udruge pčelara, županijski pčelarski savezi, znanstveno-istraživačke institucije. Mjere Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje 2017.-2019. g. čija je provedba obuhvaćena Pravilnikom su: 1. Tehnička pomoć pčelarima i organizacijama pčelara, 2. Suzbijanje štetnika i bolesti pčela, naročito vazooze, 3. Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja, 4. Mjere za potporu laboratorija za analizu pčelinjih proizvoda s ciljem potpore pčelarima da svoje proizvode plasiraju na tržište i povećaju njihovu…
Stranica 6 od 80

Newsletter

Kontakt

Hrvatskih branitelja 31, 21255 Zadvarje

Rad sa strankama:    
Utorak  10:00 - 13:00
Četvrtak 14:00 - 17:00
Osim ponuđenih termina stojimo na raspolaganju i za ostale termine prema dogovoru.
Terenski rad:  Utorak i Četvrtak
  • Tel/Fax: 00 385 21 411 960
  • Gsm: 00 385 99 4369 422, 00 385 99 4369 414

E-mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

            Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Sufinancirano sredstvima pristupnog EU programa IPARD kroz mjeru LEADER

eu flag  leader logo  croatian flag

Ipard.jpg 

 

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

LAG reklama označavanje ulaganja

Nalazite se ovdje: Home