Razvoj jugoistočnog dijela Splitsko-dalmatinske županije.
Povezivanjem do jednake kvalitete života u svim dijelovima.
Udruga građana, poduzetnika, gradova i općina.

lag-adrion.hr

Civilni sektor

Sportske udruge:

 1.  PŠRD “RAMOVA”
 2.  NK “URANIA”

Zaštita prirode:

 1. LU “KUNA”
 2. HPD “SVETI ILIJA”
 3. LU “KAMENJARKA”
 4. HPD “SVETI JURE”
 5. HPD “ADRION”
 6. EKO UDRUGA “MUCIĆA LEDENICE”

Klape i ostale udruge koje se bave glazbom:

 1. KLAPA “BASCA”
 2. OPĆINSKA GLAZBA BAŠKA VODA

Dobrovoljna vatrogasna društva:

 1. DVD OPĆINE GRADAC
 2. DVD BAŠKA VODA
 3. DVD TUČEPI
 4. DVD ZAGVOZD
 5. DVD ZADVARJE

Kultura i običaji:

 1. URESNO DRUŠTVO GRADAC
 2. ZAVIČAJNO DRUŠTVO “VELIKI GODINJ”
 3. UDRUGA “JUT”
 4. UDRUGA “PORIĆI 1680”

Udruge proizvođača:

 1. UDRUGA MASLINARA “BALABRA”
 2. PČELARSKA UDRUGA “KADULJA”

Fizičke osobe:

 1. DRAGICA ROŠČIĆ
 2. VANJA SOKOL
 3. MARIO MILIČIĆ
 4. ANTE LULIĆ
 5. JELENA BILOŠ
 6. ANTE ČIZMIĆ
 7. ĐINA BEŠKER
 8. MAJA MAJIĆ
 9. BRANIMIR BIOČIĆ
 10. BORIS ŠTRBAC
 11. ANTE BAKALIĆ
 12. NIKOLA KAPITANOVIĆ
 13. IVANA TOMAŠ
 14. MAJA MUCIĆ
 15. MARIJA LOZO
 16. JADRAN ČIZMIĆ

Ažurirano 29. siječnja 2018. godine.